De discussie of het goed is voor studenten om te werken met computers op school, of juist niet, zoals het geval is op de mbo- en hbo-school van mijn klant, EuroCollege, bleef niet alleen tot Nederland beperkt.

Na een publicatie in het opinieblad Knack, werd de directeur van EuroCollege ook geinterviewd door het Belgische ‘Het Nieuwsblad’ naast ook de Vlaamse minister van Onderwijs, Pascal Smet. De bijdrage verscheen in de bijlage van de krant.

Bron: Het Nieuwsblad, november 2013.