2 december uitreiking eerste toolkit aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien

Anderhalf miljoen volwassenen in Nederland kunnen niet goed lezen en schrijven. Laaggeletterdheid wordt door de omgeving vaak niet herkend omdat laaggeletterden meestal niet voor dit probleem uit durven komen. Voor de patiënt is de huisarts het eerste aanspreekpunt in de gezondheidszorg. Een goede communicatie in diens spreekkamer is daarom extra belangrijk. Daarom heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) het initiatief genomen een toolkit voor huisartsen te ontwikkelen om laaggeletterdheid sneller te kunnen herkennen zodat er rekening gehouden kan worden met deze groep patiënten.

Het eerste exemplaar van de Toolkit ‘Omgaan met Laaggeletterdheid in de Huisartsenpraktijk’ wordt op 2 december door de voorzitter van de LHV, Steven Eijck, tijdens het symposium van het 65-jarig bestaan van de LHV, uitgereikt aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien, voorzitter van de Stichting Lezen & Schrijven.

Toolkit Laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid zorgt ervoor dat patiënten de inhoud van geschreven informatie in de huisartsenpraktijk niet goed tot zich kunnen nemen. De ‘Toolkit Laaggeletterdheid’ biedt huisartsenpraktijken een checklist om laaggeletterdheid te herkennen. Ook bevat het een checklist die handvaten geeft in de communicatie met patiënten die minder goed kunnen lezen. Op deze manier kunnen huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners laaggeletterde patiënten de extra ondersteuning bieden die zij nodig hebben. Denk aan de uitleg over het gebruik van een geneesmiddel of een verwijzing naar een arts in het ziekenhuis. Daarmee wordt de gidsrol van de huisarts als centrale zorgverlener toegankelijker voor laaggeletterden.

61 miljoen
1 op de 10 Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven. Tweederde hiervan is autochtoon, éénderde allochtoon. Laaggeletterden zijn vaker ziek, maken langduriger gebruik van de zorg en gebruiken hun medicijnen vaker verkeerd. Daarnaast hebben zij vaker psychische problemen en last van aandoeningen als astma, chronische bronchitis, kanker en hart- en vaatziekten. Laaggeletterdheid kost de gezondheidszorg jaarlijks 61 miljoen euro. Het ongedaan maken van laaggeletterdheid kan de maatschappij een besparing opleveren van 537 miljoen euro per jaar. Daarnaast zou volledige uitbanning van laaggeletterdheid leiden tot een groei van het bruto binnenlands product (bbp) met tien tot 22 procent.

Samenwerking
De Toolkit ‘Omgaan met Laaggeletterdheid in de Huisartsenpraktijk’ is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven, Gezondheidsinstituut NIGZ, Stichting Expertisecentrum Educatieve Televisie (ETV) het Nederlandse Huisartsen Genootschap en Pharos.