Lagerehuur.nl: “Ten onrechte lage verwachting realiseren huurverlaging”

Den Haag, 4 maart 2015 – Bijna twee derde (64%) van de winkeliers die huren, vindt de huidige huurprijs te hoog. Door de dalende huurprijzen, hebben veel winkeliers recht op een lagere huur. Meer dan de helft van de hurende winkeliers (60%) weet echter niet dat zij bij de rechter om huurverlaging kunnen vragen. Van degenen die de mogelijkheid om een huurverlaging via de rechter af te dwingen niet kenden, zegt 42% dit nu wel te overwegen. Van degenen die hier wel van op de hoogte waren, heeft 8% dit ook geprobeerd en 15% heeft het overwogen maar tot nu tot niet gedaan. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek onder 151 winkeliers uitgevoerd door Goos Marketing Research in opdracht van Lagerehuur.nl, een initiatief van juristen die winkeliers helpt bij het verlagen van een te hoge huurprijs. Naar aanleiding van de recente huurverlagingsacties van grote winkelketens als V&D en Miss Etam, is dit onderzoek uitgevoerd om antwoord te krijgen op de vraag hoe de zelfstandige winkelier aankijkt tegen zijn huidige huurprijs.

3 op de 4 winkeliers reële kans huurverlaging
Bijna de helft (47%) van de winkeliers heeft weinig vertrouwen in een gerechtelijke procedure, hebben angst voor hoge kosten (43%) of zijn bang voor ruzie met de verhuurder (41%). Opvallend is dat juist deze laatste twee argumenten significant vaker worden genoemd door winkeliers die hun huurprijs (veel) te hoog vinden. “Van alle winkeliers die bij ons aankloppen te helpen voor het realiseren van een lagere huur, heeft 3 op de 4 winkeliers een reële kans op een huurverlaging van 10% tot meer dan 30%. In vrijwel alle gevallen komen huurder en verhuurder samen tot een oplossing en komt de zaak niet eens voor de rechter. Als een verhuurder niet wil meewerken, dan verlaagt de rechter de huurprijs. Dit komt slechts voor in 12% van onze dossiers. Het heeft voor winkeliers dus zeker zin om te laten bekijken of zij recht kunnen hebben op een lagere huur,” aldus Peter Stevens, medeoprichter van Lagerehuur.nl.

Onvoldoende kennis huurwet
De winkelier heeft het de laatste jaren zwaar door de economische recessie, stijgende internetaankopen en toenemende leegstand in winkelstraten. Een te hoge huur heeft vanzelfsprekend eveneens een negatief effect op de onderneming. Steeds meer detaillisten kunnen de huur van hun pand niet meer opbrengen. Een te hoge huurprijs kan echter vaak wel met succes worden verlaagd. Peter Stevens. “Het meest schrijnend zijn de situaties waar winkeliers te laat bij ons aankloppen. Diegenen die zelf een lagere huurprijs hebben onderhandeld bij hun verhuurder maar er daarna achter komen dat zij nog steeds te veel betalen. Door de wet zitten zij nog vijf jaar vast aan een te hoge huurprijs. Wij raden winkeliers dan ook sterk af om zelf met de verhuurder te onderhanden. Wegens een gebrek aan juridische kennis en kennis over reële huurprijzen, is de kans heel groot dat een winkelier genoegen neemt met een veel te karige huurverlaging. Dit kan winkeliers de kop kosten. Dat willen wij met Lagerehuur.nl voorkomen!”

Over Lagerehuur.nl
Lagerehuur.nl is opgericht door juristen Peter Stevens en Frouke de Wild met als doel huurverlaging voor winkeliers en horecagelegenheden te realiseren naar een reëel niveau. De huurprijzen van winkelpanden staan al jaren onder druk. Onder andere door de economische tegenwind, vergrijzing en online verkopen groeit de leegstand van bedrijfsruimtes en kunnen steeds meer winkeliers hun hoofd nauwelijks nog boven Lagerehuur.nl maakt gebruik van dezelfde wet waarvan verhuurders jarenlang gebruik hebben gemaakt om de huurprijzen te laten stijgen. De juristen van lagere huur realiseren doorgaans een huurverlaging van 10%-30%. In feite krijgen de verhuurders thans een koekje van eigen deeg. Voor het haalbaarheidsrapport van Lagerehuur.nl of huurverlaging mogelijk is, betalen winkeliers een vast laag bedrag van € 250. Daarna geldt dat Lagerehuur.nl slechts kosten in rekening brengt als er ook echt een huurverlaging is gerealiseerd. www.lagerehuur.nl

Over Goos Marketing Research
Goos Marketing Research doet marktonderzoek voor onder meer De Nederlandsche Bank, LeasePlan Bank, LeasePlan Nederland, NPM Capital, Bol.com, InShared en Het Kinderopvangfonds.

Noot voor redactie
Voor meer informatie, de rapportage van het onderzoek, interview-aanvragen of beeldmateriaal, kunt u contact opnemen met persvoorlichter Stephanie Aukes via telefoonnummer 06-24608220 of per e-mail info[at]supastar-pr[dot]com.