My Title

Persbericht – LHV: Bezuiniging kabinet leidt tot kostenexplosie zorg en hogere premie in 2013

Huisartsen manifesteren tegen plannen minister Schippers

Foto: Sander van Torren

Manifestatie RAI tegen aangekondigde bezuiniging € 132 miljoen

Onder het motto ‘Korten maakt méér kapot…’ vindt op donderdag 6 oktober 2011 in de RAI in Amsterdam een landelijke manifestatie plaats tegen de aangekondigde bezuiniging op de huisartsenzorg. Tijdens deze manifestatie roepen duizenden huisartsen, huisartsen in opleiding, doktersassistenten en praktijkondersteuners op tot het behoud van de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg. De manifestatie brengt de kernwaarden van de huisartsenzorg onder de aandacht en laat zien hoe die onder druk komen te staan door het beleid van minister Schippers om ziekenhuizen te laten groeien en te korten op de zorg dicht bij de patiënt. De manifestatie is een initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Hogere zorgpremie 2013 onvermijdelijk
De door minister Schippers aangekondigde korting op de huisartsenzorg zal in de dagelijkse praktijk de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de huisartsenzorg aantasten. Bovendien zullen de totale kosten van de gezondheidszorg vanaf 2012 explosief stijgen. Steven van Eijck, voorzitter LHV: ‘De bezuiniging op de huisartsenzorg komt neer op 20.000 euro per huisartsenpraktijk per jaar. Dit is bijvoorbeeld gelijk aan een halve assistente per dokter. Huisartsen zullen als gevolg hiervan meer ondersteunende taken zelf moeten gaan doen. Hierdoor kan de huisarts niet anders dan vaker doorverwijzen naar de specialist. Resultaat? Oplopende wachtlijsten bij ziekenhuizen, hogere zorgkosten in de tweede lijn en uiteindelijk een hogere zorgpremie in 2013. Dat wil niemand!’

Begroting VWS slaat plank mis
In het regeerakkoord verkondigt het kabinet de zorg dichter bij de mensen te willen brengen. Maar de begroting 2012 van VWS staat haaks op de inhoud van dit regeerakkoord. De aangekondigde bezuiniging op de huisartsenzorg betekent dat de huisartsen hun aanbod moeten beperken. Dat leidt ertoe dat patiënten minder vaak door hun vertrouwde huisarts in de buurt geholpen kunnen worden en sneller moeten worden doorverwezen naar de duurdere specialistische zorg. ‘Niemand heeft baat bij de aangekondigde kortingen op de huisartsenzorg en dat willen wij laten zien tijdens de manifestatie op 6 oktober in de RAI. Daar maken kenners van de gezondheidszorg de grootschalige gevolgen duidelijk van de plannen van de minister. Die hiermee de zorg de buurt uitjaagt,’ aldus Steven van Eijck.

Beleid minister holt huisartsenzorg uit
Niet alleen de begroting maar ook het beleid van minister Schippers holt de huisartsenzorg uit. Van Eijck: ‘De minister vindt dat de huisarts meer taken moet overnemen van de specialist en een soort mini-specialist moet worden. Verpleegkundigen moeten dan maar meer taken doen om de huisarts te ontlasten. Dat klinkt logisch maar is een volstrekte miskenning van de betekenis van de huisarts voor de patiënt en de zorg. De gezondheidstoestand van een patiënt is een samenspel van factoren. Bovendien zullen gezondheidsproblemen in de toekomst alleen maar complexer worden. De minister dwingt de huisarts met haar voorgenomen beleid om de patiënt in ziekten ‘op te knippen`en niet langer te kijken naar de patiënt als geheel. Daarmee bedreigt zij de essentie van de huisartsenzorg: een integrale, samenhangende kijk op wat er met een patiënt aan de hand is. Het is juist die benadering die onnodige zorgvragen voorkomt.’

Over initiatief manifestatie LHV
De manifestatie is een initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging, in nauwe samenwerking met de Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen), de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN), de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) en de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG). De manifestatie wordt gesteund door de Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging (LHOV), de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) en de V&VN Praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners.

Over Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is de beroepsorganisatie van huisartsen in Nederland. De vereniging behartigt de materiële en immateriële belangen van haar leden en vertegenwoordigt de beroepsgroep op alle niveaus in de zorg, de politiek en de samenleving. De LHV maakt zich onder meer sterk voor de strategische positie van de beroepsgroep, het behoud van de kwaliteit van de huisartsenzorg, ontwikkeling en innovatie en de dagelijkse praktijkuitvoering van huisartsenpraktijken.

By |2018-01-02T21:52:30+00:00September 28, 2011|PR Tips & Tricks|