persbericht schrijven, persbericht verzending, vip dag pr, supastar-pr, ingemar francisca, verzoendag, pr plan, pr campagne10 mediators helpen belangeloos personen in een conflictsituatie

Amsterdam, 11 februari 2015 – Op 7 maart 2015 organiseert Stichting Equilibri Angel Network De Verzoendag 2015 in het Bijlmer Parktheater in Amsterdam Zuidoost. Tussen 10.00 – 15.00 uur kunnen personen met een conflict dat ze graag opgelost zien, aanschuiven bij 10 mediators die zich deze dag belangeloos inzetten om de eerste stappen te kunnen maken naar verzoening. Het avondprogramma van 19.00 – 21.30 uur staat in het teken van bewustwording, empathie, vergeven en verzoenen. Mensen die een punt willen zetten achter een vijandschap kunnen, al dan niet samen met de conflictpartij, het ‘handenwasritueel’ ondergaan om samen een nieuw hoofdstuk te beginnen. Deelname aan De Verzoendag is gratis. Aanmelden voor verzoengesprekken en het avondprogramma kan via www.ikstavoorverzoening.nl.

Journalisten en bloggers zijn van harte uitgenodigd om bij De Verzoendag aanwezig te zijn. Persaccreditatie kan aangevraagd worden via verzoening

[at]ikstavoorverzoening.nl.

‘Samen schijven wij een nieuw verhaal’
Het thema van de Verzoendag 2015 is ‘Samen schijven wij een nieuw verhaal’. “In mijn werk als mediator word ik dagelijks geconfronteerd met conflicten maar ook met het diepe verdriet van mensen. Als je hier niets aan doet, zet zich dat te vaak om in haat en wrok. Het conflict wordt door de mediation veelal wel opgelost, maar er is vaak nog geen sprake van vergeving. Met De Verzoendag wil ik mensen aansporen tot het loslaten van wrok, te gaan vergeven en waar mogelijk zich met elkaar te verzoenen. Met De Verzoendag en Verzoencampagne wil ik mijn steentje bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in Amsterdam. Mijn wens is dat we met meer respect en in harmonie met elkaar gaan leven!” aldus Ingemar Francisca, initiatiefnemer van Stichting Equilibri Angel Network.

Sprekers
Het avondprogramma bestaat uit inspirerende sprekers, gedichten en muziek van het ZO! Gospel Choir. Maarten Bakker, mediator en directeur van het ADR-instituut (Dispute Resolution voor juristen) deelt zijn ervaring over hoe conflicten het beste aangepakt kunnen worden zodat er een oplossing komt. Astrid Elburg, deskundige op het gebied van ethisch leiderschap, spreekt over het belang van empathie en Minchenu Maduro, gedragspedagoog geeft inzicht in het belang van het nemen van eigen verantwoordelijkheid in het verzoenproces. Tevens vindt er een interactieve sessie plaats over de waarde van geluk. Aan het eind van de avond, luidt Ingemar Francisca de klok voor diegenen die mee willen doen aan het handenwasritueel zodat zij hun nieuw persoonlijke verhaal van vergeving en verzoening in kunnen luiden.

Crowdfunding
De stichting wil de entree van De Verzoendag en de verzoengesprekken kosteloos aanbieden zodat deze voor iedereen toegankelijk is. Om dit te kunnen realiseren is de stichting een crowdfundactie gestart: http://www.ikstavoorverzoening.nl/crowdfund.

Promotievideo #Ikstavoorverzoening
https://www.youtube.com/watch?v=OAIs6ibzLsg

Levensverhaal van Ingemar Francisca over vergeven en verzoenen
https://www.youtube.com/watch?v=bdspVzUZRqo

Over Stichting Equilibri Angel Network en Ingemar Francisca
Ingemar Francisca is pedagoog, mediator en verzoener. Zij startte de stichting Equilibri Angel Network met als doel projecten te initiëren om de leefbaarheid in de samenleving te vergroten. In februari 2014 organiseerde zij de eerste Verzoendag die vele Amsterdammers bewuster heeft gemaakt van het belang van vergeven en verzoenen. De Verzoendag, als onderdeel van de Verzoencampagne, zal ieder jaar in het voorjaar georganiseerd worden. De stichting ziet graag dat de Verzoendag, naast Amsterdam, in meerdere steden georganiseerd gaat worden. De verzoencampagne wordt mede mogelijk gemaakt door Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, het Bijlmer Parktheater, diverse sponsoren en een crowdfundcampagne.