Amsterdam, 5 november 2008 – Stichting Estafettemars Tegen Kindermishandeling (STEK) maakt het programma bekend van de eerste estafettemars tegen kindermishandeling. De mars vindt plaats op 19 november – Wereld Kinderdag Tegen Geweld – op het Museumplein in Amsterdam. Minister Rouvoet geeft het startsein en onthult een monument. Na afloop van de mars volgt er een programma met sprekers, gedichten en muzikale optredens waaronder van r&b zanger Brace. De presentatie is in handen van televisiepresentator Bas Westerweel. Kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten kunnen bij professionals van tientallen aanwezige hulpverleningsinstanties terecht voor een luisterend oor en antwoord op vragen.

STEK nodigt u van harte uit om bij deze primeur voor Nederland aanwezig te zijn.

Omschrijving estafettemars
Enkele duizenden kinderen en jongeren van de diverse aangemelde scholen staan klaar bij de diverse startpunten van de mars. Deze bevinden zich aan de rand van het Museumplein ter hoogte van de Van Baerlestraat. Ieder punt telt ongeveer honderd man die samen een ‘lichtstraal’ vormen. Op het startsein van Minister Rouvoet lopen er om de drie minuten ‘lichtstralen’ van kinderen en volwassenen met een zoeklicht in de hand achter elkaar aan het Museumplein op richting de kop van de vijver waar het monument klaar staat ter onthulling. Als alle lopers tezamen zijn gekomen, houdt minister Rouvoet een toespraak en doet de onthulling van het monument dat staat voor bescherming, liefde en respect voor het (nieuwe) leven. De zoeklichtjes staan symbool voor ‘zien en gezien’ worden en worden als bevestiging hiervan bij het monument gelegd.

Programma
12.50 uur Welkomstwoord presentator Bas Westerweel
13.00 uur Startsein mars door Minister Rouvoet en gospelliederen Miracle City Singers
13.40 uur Toespraak Minister Rouvoet en onthulling monument
14.00 uur Muzikale optredens van o.a. Brace, Gio, Fouradi, Darryl en In-Front.Gedicht van 13-jarig meisje dat zelf slachtoffer was van kinder- mishandeling én een gedicht van 18-jarige jongen over de mishandeling van zijn vriendin.
15.20 uur Martine Rademaker aan het woord. Zij is een overlever van kindermishandeling die zich inzet voor de rechten van kinderen. In haar speech zal zij haar visie en ideeën over het bijstaan van slachtoffers en het voorkomen van nog meer slachtoffers belichten
15.30 uur Dankwoord en doorgeven ‘estafettestokje’ aan de stad Rotterdam
15.45 uur Einde

* Programma wijzigingen voorbehouden

Het programma en productie is tot stand gekomen in samenwerking met Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam (SJA).

Informatiestands Kinderbelangen- en (hulp)instanties
Tijdens de estafettemars bevinden zich op het Museumplein informatiestands van een groot aantal kinderbelangen- en (hulp)instanties waaronder Stichting Kinderpostzegels die 20 duizend euro gedoneerd heeft aan deze eerste estafettemars. Daarnaast zijn aanwezig: Steunpunt Huiselijk Geweld, Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, Unicef Nederland, Kinderkunstlijn, Plan Nederland, Comité Regionale, Defence for Child International (DCI), Ecpat, Reflectie Aanpak Actiegroep Kindermishandeling (RAAK), Save The Children, No-Kidding, Stichting Geheim Geweld, Stichting Kinderen in Achterstands Positie (KAP), ACB kenniscentrum voor emancipatie en participatie Amsterdam, Stichting Vice Versa, Kinderrechtenwinkel Amsterdam, Landelijke Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling, GGD Amsterdam, Smartmoves, Bureau Jeugdzorg/Advies en Meldpunt Kindermishandeling Amsterdam en Regio, Platform Huiselijke Vrede Amsterdam Zuidoost, Kindertelefoon, Kaleidograaf en Politie Amsterdam.

Over STEK
STEK staat voor Stichting Estafettemars tegen Kindermishandeling. De stichting is in 2007 door Sjieka van Rooijen in het leven geroepen in navolging van de missie van de inmiddels overleden professor Van Dantzig. STEK wil aandacht vragen voor kindermishandeling en het schokkende feit dat alleen al in Nederland tussen de 100 en 200 duizend kinderen bloot staan aan kindermishandeling waaronder verwaarlozing en tenminste één kind per week hierdoor de dood vindt. Door middel van de estafettemars krijgen kinderen en jongeren de mogelijkheid zelf in opstand te komen om samen én met iedereen aandacht te vragen voor deze misdaad. Één van de doelen van STEK is een weg openen om het thema uit de taboesfeer te halen. De estafettemars is onderdeel van een meerjarenplan tegen kindermishandeling waaronder verwaarlozing en zal jaarlijks terugkeren op 19 november, de Wereld Kinderdag tegen Geweld. Meer informatie: www.estafettemars.nl

Bij de informatiemarkt rondom de vijver bevindt zich een evenemententent van STEK. Hier kunt u informatie krijgen over STEK en het evenement.

In geval van zware regenval gaat de mars wel door maar zal het geheel korter duren.

Wij hopen u op woensdag 19 november aanstaande te mogen begroeten!

Noot voor de redactie, niet voor publicatie.
Voor meer informatie, interviewaanvragen met initiator Sjieka van Rooijen, een vrijwilliger of ervaringsdeskundige kunt u contact opnemen met Stephanie Aukes | Supastar-pr per e-mail info

[at]supastar-pr.com of telefoon 06-24608220