Persbericht: 92% van ondernemers en managers mist kans optimaal productief te zijnPress release: 92% of entrepreneurs and managers misses the chance to be extremely productive

2018-01-02T21:51:52+01:00By |PR Tips & Tricks|

92% van de ondernemers en managers weet niet goed hoe hun persoonlijkheid in elkaar zit. Dit blijkt uit de enquête van Extreem Productief onder 132 Nederlandse managers en ondernemers.92% of entrepreneurs and managers do not really know their personality. These are the results of a survey of Extreem Productief amongst 132 entrepreneurs and managers.