My Title

Persbericht: 92% van ondernemers en managers mist kans optimaal productief te zijnPress release: 92% of entrepreneurs and managers misses the chance to be extremely productive

2018-01-02T21:51:52+01:00By |PR Tips & Tricks|

92% van de ondernemers en managers weet niet goed hoe hun persoonlijkheid in elkaar zit. Dit blijkt uit de enquête van Extreem Productief onder 132 Nederlandse managers en ondernemers.92% of entrepreneurs and managers do not really know their personality. These are the results of a survey of Extreem Productief amongst 132 entrepreneurs and managers.

Persbericht: Wetenschappelijk onderzoek toont effectiviteit Sportvasten aanPress Release: Scientifical research proves effectivity Sportvasten

2018-01-02T21:52:01+01:00By |PR Tips & Tricks|

Sportvasten presenteert de tussenresultaten van een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de training met betrekking tot gewichtsafname. De resultaten zijn verwerkt in een applicatie waarmee mensen op www.sportvasten.nl hun verwachte gewichtsverlies kunnen berekenen.A scientifical study proves that the trainingsmethod Sportvasten is very effective.

Agenda/persbericht: EmpowerVrouw event: Meer winst voor zelfstandige, vrouwelijke professionalsPress Release: EmpowerVrouw event: More profit for entrepreneurial, female professionals

2018-01-02T21:52:06+01:00By |PR Tips & Tricks|

EmpowerVrouw 2012 is een evenement voor zelfstandige, vrouwelijke professionals die willen leren hoe zij een betere balans kunnen realiseren tussen passie en zaken doen én hoe zij hun bedrijf naar een hoger plan kunnen tillen.EmpowerVrouw 2012 is the event for entrepreneurial female professionals who want to learn how to realize a better balance between passion and doing business and how they can lift their business to the next level of success.